DEAB Konsult är ett företag som verkat sedan 2006. Tidigare har vi verkat under namnet Firma Dan Engblom men har under året sakta bytt namn.
Vår verksamhet fortsätter som tidigare, dvs allehanda uppgifter inom tekniska sektorn. Vi projekterar vägar, vatten och avlopp

Vi utför:
Inmätningar
Utsättningar
Markundersökningar
Sprängsyner
Ritningar

Vi håller oss med den senaste tekniken inom vårt område.