ÅTERFÖRSÄLJARE AV LPS PUMPSTATIONER OCH FANN INDRÄN

DEAB Konsult breddar sin verksamhet och är numera lokala återförsäljare och service ansvariga för LPS pumpstationer och FANN in-drän system
Genom denna expansion har vi nu möjlighet att erbjuda kompletta huspaket med allt från markundersökningar till omhändertagande av avloppsvattnet.