Välkommen till
DEAB KONSULT

Vår verksamhet fortsätter som tidigare, dvs allehanda uppgifter inom tekniska sektorn. Vi projekterar vägar, vatten och avlopp.

Vi håller oss med den senaste tekniken inom vårt område.